Bobtail | Old English Sheepdog | Staroanglický ovčácký pes. Člen FCI prostřednictvím ČMKU.

Partner: Logo partnera Frontline®  - klikněte pro návštěvu www.frontlinecz.com

Císařský řez

Ukázka z knihy Průvodce psí reprodukcí,
kterou lze objednat na www.reprodukcepsu.ic.cz.
 
A. Úvod
Císařský řez je označení chirurgického zákroku (operace), který představuje rychlé vyjmutí plodů 
z dělohy matky přes operační řez vedený na stěně dutiny břišní a děloze. Jde o nejčastější řešení 
komplikací při porodu. Je prováděn ve snaze zachránit jak matku – fenu, tak i plody – štěňata. 
Tato snaha je v souladu s medicínskou etikou zachránit v první řadě matku a v druhé řadě, i v zájmu 
chovatele, štěňata.
 
B. Výhody a nevýhody císařského řezu
 
i. Výhody císařského řezu
Neocenitelnou výhodou pro veterinárního lékaře i chovatele je výrazné snížení rizika přímého poškození
plodu při narození ve srovnání s jeho možným poraněním rukou nebo chirurgickými nástroji při násilném 
vyjímání z porodních cest. Také riziko nepřímého poškození plodu v důsledku přidušení, jak k tomu může 
dojít během prodloužené vypuzovací fáze, je císařským řezem minimalizováno. Byly vyvinuty a zvládnuty 
nové anesteziologické protokoly, jsou používány nové přípravky pro vedení anestézie, které jsou šetrné 
pro organismus feny a štěňat.
 
ii. Nevýhody císařského řezu
Vyjmutí živých plodů a záchrana matky výrazně převyšuje možná rizika císařského řezu. Pokud pomineme 
největší riziko operace, spočívající v uvedení feny do narkózy, pak i při kvalitně provedeném zákroku 
je nutné počítat s možným snížením reprodukčních schopností feny. Tento stav je způsoben dvěma 
komplikacemi, a to pooperačními srůsty dělohy s okolními orgány a omezením hybnosti a roztažitelnosti 
dělohy v místě operační jizvy. V následné březosti mohou způsobit:
- snížení počtu narozených štěňat z důvodu zmenšení dělohy v oblasti operační jizvy
- prodloužení vypuzovací fáze porodu z důvodů zhoršené hybnosti dělohy v místě jizvy a srůstu dělohy 
s okolními orgány
- nevyrovnané vrhy a snížení životaschopnosti některých novorozených štěňat z důvodu zhoršené výživy, 
pokud jejich placenta byla v místě operační jizvy
- zadržení lůžek (placent)
  
C. Důvody pro vedení císařského řezu
 
Důvody pro vedení porodu císařským řezem jsou tři. O vlastním rozhodnutí o provedení porodu císařským 
řezem však rozhoduje odborník – veterinární lékař.
1. ze strany matky
Ze strany matky – feny jde především o nečinnost dělohy nebo jen slabé stahy děložní stěny, které 
mohou být způsobeny mnoha příčinami - jako například onemocněním feny, nedostatečnou stimulací 
dělohy (syndrom jednoho štěněte nebo naopak příliš veliký vrh), anatomickými anomáliemi porodních 
cest (deformace pánve po úrazech), slabými porodními bolestmi (vyčerpání feny, podvýživa feny), 
předčasným odtokem plodových vod. Další příčinou může být onemocnění feny, zejména záněty porodních 
cest. Také obezita feny může způsobit prostoupení stěny dělohy tukem, což vede k nedostatečně 
silným stahům potřebným k porodu štěňat. 
2.ze strany plodu
Veterinární lékař navrhne císařský řez, pokud zjistí, že plod je příliš veliký. Toto se stává často 
u málopočetných vrhů. Při vyšetření rodící feny se zjistí nepravidelná poloha plodu nebo anatomické 
anomálie plodu (ty jsou však častěji zjišťovány až po vyjmutí plodu). Také pokud dojde k odumření 
plodu v děloze, a tím zastavení porodu.
3.ze strany chovatele
Chovatelé se snaží přesvědčit veterinárního lékaře o provedení císařského řezu u plemen, která mají 
predispozici k obtížným porodům, jako je například anglický buldok, dále v případech, kdy jde o 
geneticky cenné krytí (většinou zahraniční), nebo pokud fena již měla komplikace v průběhu předchozích 
porodů.
 
Tabulka: Příčiny vedoucí k císařskému řezu

Ze strany matky
Ze strany plodu
- „syndrom jednoho štěněte“ – děloha neodpovídá na stimuly od plodů
- přetížení dělohy velkým vrhem
- vrozená predispozice
- špatná výživa
- obezita
- vyšší věk
- nedostatky hormonálně- nervové regulace
- celkové onemocnění feny
- obstrukce porodních cest
- abnormality pánve matky nebo měkkých tkání porodního kanálu
- nadměrná velikost plodu
- nadbytek nebo nedostatek plodových tekutin
- špatná poloha plodu
- úhyn plodu

 
D. Vlastní operace
 
Z hlediska narkózy jsou upřednostňovány takové anesteziologické protokoly, které dovolí co nejrychlejší 
vyjmutí plodů. Každé prodloužení této doby představuje ohrožení života plodů v důsledku prodlužující se 
deprese dechového centra štěňat anestetiky přestupujícími přes placentu do plodů. Také probuzení z této 
narkózy by mělo být co nejrychlejší, aby štěňata mohla být nejpozději do 2 hodin nakojena a ošetřena matkou.
Používají se dva způsoby provedení císařského řezu, a to buď řez ve střední linii mezi mléčnými žlázami, 
nebo přístup z pravého boku. Rozdíl mezi oběma technikami je v rychlosti vedení operace, v přístupnosti k 
oběma děložním rohům z jedné operační rány, v rozsahu poškození tkání. Upřednostňujeme řez ve střední linii 
mezi mléčnými žlázami. Při operaci z boku se musíme dostat přes tři vrstvy svalů stěny dutiny břišní a také 
přístup k levému děložnímu rohu je komplikovanější.
Vlastní operace potom představuje chirurgické otevření dutiny břišní, otevření dělohy a vyjmutí jednotlivých 
plodů. Poté co jsou všechny plody vyjmuty, dojde k postupnému uzavření dělohy i dutiny břišní. 

Stresové vjemy z operačního zákroku (bolestivost rány, zvýšená potřeba energie pro rekonvalescenci) mohou 
negativně ovlivnit reflex spuštění mléka a snížit jeho tvorbu. Stejně tak působení anestetik může vyvolat 
opožděné spuštění mlékotvorby. Feny, kterým chybí vjem porodu, mohou být vůči štěňatům agresivní, protože 
se u nich zpomalí nástup mateřského pudu o 2 až 3 dny. 
 
Tabulka: Prognóza pro matku a štěňata po nástupu druhé fáze porodní a mezi začátkem císařského řezu.
 

 
Matka
plody
Do 12 hodin
Po 12 hodinách
Více než 24 hodin
dobrá
dobrá
s přibývajícím časem se zhoršuje
dobrá
opatrná
vrh většinou mrtvý

 
                         MVDr.Roman Kvapil a MVDr.Renata Kvapilová