Bobtail | Old English Sheepdog | Staroanglický ovčácký pes. Člen FCI prostřednictvím ČMKU.

Partner: Logo partnera Frontline®  - klikněte pro návštěvu www.frontlinecz.com

Klubové informace

RTG vyšetření DKK

Provádějte nejdříve po dovršení 15ti měsíců věku psa nebo feny na kterémkoliv veterinárním pracovišti, RTG snímky zasílejte k posouzení na adresu:

MVDr. František Zahrádka

Veterinární ordinace

Pod Bručnou 1, 326 00 Plzeň - Slovany, tel.: 377 224 548, www.mvdrzahradka.estranky.cz

Vyšetření očního pozadí

Provádějte poprvé ve věku 12ti měsíců psa nebo feny na kterémkoliv veterinárním pracovišti z uvedeného seznamu. Veterinární lékaři vyhotoví o proběhlém vyšetření záznam, který předá chovateli a jednu kopii odešle PCH. U psů a fen působících v chovu je nutné provádět toto vyšetření opakovaně každý rok do věku osmi let.

MVDr. Jiří Beránek

Veterinární klinika, Husova 1747, 530 03 Pardubice, tel.: 466 262 914, mobil: 603 272 796

Vyšetření provádí MVDr.J.Beránek také v Praze, na veterinární klinice Kolmá 12, 190 00 Praha 9 - Vysočany - dvakrát do měsíce, většinou ve čtvrtek, po telefonickém objednání na tel. 284 81 04 71.

MVDr. Petr Gbelec

AA-VET, Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10, tel.: 271 750 131

MVDr. Pavel Hron

Veterinární klinika Erika, nám.Dr.Holého 8, 180 00 Praha 8, tel.: 284 821 784

MVDr. Barbara Lenská

Vetcentrum Duchek s.r.o., K Hájům 946, 155 00 Praha 5, tel.: 251 617 564, mobil 775 688 637

MVDr. Petr Staňa

VETPARK, Budečská 7, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, tel.: 596 120 482

MVDr. Pavla Trnková

Veterinární klinika, Langrova 1227/1D, Brno - Slatina, tel.: 548 520 099, mobil 604 824 924

 

Úrazy zubů:

Při vážných úrazech zubů, při nichž došlo k vyražení nebo poškození jednoho nebo více zubů vždy ihned kontaktujte PCH, v případech nutnosti smluvní veterinární lékař pro posouzení úrazu.

MVDr. Michal Čáp

Veterinární klinika, Kolmá 12, 190 00 Praha 9, tel.: 284 810 471, mobil 603 958 689

ČMKU:

Lenka Fairaislová - šampionáty ČR, interšampionáty, chov.stanice - tel.: 234 221 370, fairaislova@cmku.cz

M. Truksová - plemenná kniha - tel.:234 221 374, truksova@cmku.cz

Adresa: Maškova 3, Praha 8, 182 53 fax: 23402210371, mobil 602 216 874

www.cmku.cz e-mail: cmku@cmku.cz

Úřední hodiny: úterý 9 - 17 hod. + středa 7.30 - 15 hodin (polední pauza 12 - 12.30 hod.)

 

Poplatky Plemenné knihy:

Vystavení PP........................................................................242,- Kč
Vystavení expres PP...........................................................363,- Kč
Vystavení export pedigree (bez běžné ceny PP)............363,- Kč
Vystavení přílohy PP..............................................................61,- Kč
Duplikáty................................................................................363,- Kč
Přeregistrace chovného jedince a založení jeho karty..303,- Kč
Zápis importu do PK (pouze cena PK).............................363,- Kč
Registrace zahraničního jedince v případě prvního krytí...242,- Kč
Kniha krytí a odchovů..............................................................121,- Kč
Zápis titulů..............................................................................119,- Kč
Opis a přepis.........................................................................121,- Kč
Šampionát ČR + junioršampion ČR - udělení................150,- Kč
Udělení chovatelské stanice............................................1.815,- Kč
Změna adresy atd..................................................................121,- Kč

Formuláře o chráněný název chovatelské stanice obdržíte u poradce chovu nebo jednatelky klubu. Vyplněné zasílejte na adresu sekretariátu ČMKU.

Žádosti o krycí listy zasílejte poradci chovu nejpozději 2 týdny před předpokládaným háráním feny!

Klubové poplatky (schváleny členskou schůzí 19.4.2009):

částka (Kč) variabilní symbol

Roční členský příspěvek 400,- Kč VS 12017

Zápisné nového člena 100,- Kč VS 12017


Vystavení krycího listu (doporučeně) 400,- Kč VS 22017

Krycí poplatek za štěně 200,- Kč VS 32017
Poplatek za export / štěně 400,- Kč VS 42017
Reklama a výstavy VS 52017
Poplatek za uchovnění 1500,- Kč VS 62017

Smlouva na chovatelský servis pro nečleny klubu 2000,- Kč

Člen BC má z cen pod čarou 50% slevu.

Bankovní účet Bobtail clubu:

Fio banka, a.s, V Celnici 1028/10, 117 21, Praha 1 

Číslo účtu: 2301085991

Kód peněžního ústavu: 2010

Název účtu: Bobtail club, Praha 10, Bydžovského 18/551

Konstantní symbol: 0558

Termín zaplacení členských příspěvků je vždy do 31.3.daného roku.