Ke krytí ve smyslu Zápisního řádu může dojít jen mezi čistokrevnými uchovněnými jedinci registrovanými v členském klubu FCI nebo jeho smluvním partnerem, na základě platného krycího listu. Krycí listy vystavuje PCH na základě písemné žádosti chovatele na předepsaném formuláři BC, podané nejméně 3 týdny před očekávaným háráním feny.

a) v případě, že chovatel provedl výběr krycího psa sám, ten musí být uveden i s číslem zápisu a jménem jeho majitele na formuláři. PCH má právo ze závažných chovatelských důvodů volbu nedoporučit a předložit tento návrh k posouzení výboru BC

b) u zahraničního krytí chovatel k žádosti připojí fotokopie PP a potvrzení chovnosti psa, dále kopii RTG DKK a kopii protokolu o vyšetření očního pozadí ne starší 24 měsíců

c) pro chovné jedince, kteří jsou ve spoluvlastnictví člena BC a cizího státního příslušníka, platí pro krytí a chov podmínky Zápisního řádu BC. Musí být rovněž přeregistrováni v české Plemenné knize a chovní v zemích obou spolumajitelů

d) chovní jedinci k chovu do ČR zapůjčení musí splňovat chovné podmínky BC a je nutné předložit PCH a PK smlouvu mezi chovatelem a držitelem  

Krycí listy:

a) krycí list vyhotoví PCH ve 3 výtiscích, 2 zasílá chovateli do 14dnů po obdržení žádosti

b) krycí list je platný pouze s podpisem PCH a datem jeho vystavení, platí po dobu 12ti měsíců ode dne vystavení a pouze pro navržené partnery

c) v případě neuskutečněného spojení vrací chovatel oba jeho výtisky PCH po ukončení doby platnosti

d) v případě, že fena nezabřezla, oznámí toto chovatel PCH do 14ti dnů po očekávaném termínu vrhu a zašle mu zpět krycí list č. 1. Nezabřeznutí feny hlásí chovatel i majiteli krycího psa

e) krycí list musí být vydán i v případě, že oba chovní partneři patří jednomu majiteli.

Nedílnou součástí žádosti jsou i doklady o zaplacení ČLP a poplatku za vystavení krycích listů.

 

zadost_o_kryci_list.pdf

Automatický překladač

Důležitá upozornění

KLUBOVÉ VÝSTAVY PSŮ NA ROK 2024 ZDE

CLUB SHOWS 2024 HERE 

Od 01.07.2024 vstupuje v platnost nový Výstavní řád ČMKU a FCI, znění obou řádů je dispozici na internetových stránkách ČMKU:

VÝSTAVNÍ ŘÁD ČMKU (cmku.cz)

https://www.cmku.cz/data/dokumenty/2398-vystavni-rad-fci-platny-od-172024.pdf

Upozornění pro zájemce o štěňata bobtailu‼️ Při výběru se ujistěte, že štěnata jsou z chovatelské stanice FCI. Existuje stále více organizací, které vydávají své "průkazy původu". Tyto PP však nejsou FCI a štěně z takového chovu je pro nás stejné jako bezpapírové. Příkladem jsou organizace UCI nebo INTERNATIONALER RASSEHUNDE VERBAND E.V. 
Národní a Mezinárodní VÝSTAVY PSŮ NA ROK 2024 ZDE 

Klubová inzerce

ŠTĚŇATAOSTATNÍBOBTAIL V NOUZI