Ke krytí ve smyslu Zápisního řádu může dojít jen mezi čistokrevnými uchovněnými jedinci registrovanými v členském klubu FCI nebo jeho smluvním partnerem, na základě platného krycího listu. Krycí listy vystavuje PCH na základě písemné žádosti chovatele na předepsaném formuláři BC, podané nejméně 2 týdny před očekávaným háráním feny.

a) v případě, že chovatel provedl výběr krycího psa sám, ten musí být uveden i s číslem zápisu a jménem jeho majitele na formuláři. PCH má právo ze závažných chovatelských důvodů volbu nedoporučit a předložit tento návrh k posouzení výboru BC

b) u zahraničního krytí chovatel k žádosti připojí fotokopie PP a potvrzení chovnosti psa, dále kopii RTG DKK a kopii protokolu o vyšetření očního pozadí ne starší 12 měsíců

c) pro chovné jedince, kteří jsou ve spoluvlastnictví člena BC a cizího státního příslušníka, platí pro krytí a chov podmínky Zápisního řádu BC. Musí být rovněž přeregistrováni v české Plemenné knize a chovní v zemích obou spolumajitelů

d) chovní jedinci k chovu do ČR zapůjčení musí splňovat chovné podmínky BC a je nutné předložit PCH a PK smlouvu mezi chovatelem a držitelem  

Krycí listy:

a) krycí list vyhotoví PCH ve 3 výtiscích, 2 zasílá chovateli do 14dnů po obdržení žádosti

b) krycí list je platný pouze s podpisem PCH a datem jeho vystavení, platí po dobu 12ti měsíců ode dne vystavení a pouze pro navržené partnery

c) v případě neuskutečněného spojení vrací chovatel oba jeho výtisky PCH po ukončení doby platnosti

d) v případě, že fena nezabřezla, oznámí toto chovatel PCH do 14ti dnů po očekávaném termínu vrhu a zašle mu zpět krycí list č. 1. Nezabřeznutí feny hlásí chovatel i majiteli krycího psa

e) krycí list musí být vydán i v případě, že oba chovní partneři patří jednomu majiteli.

Nedílnou součástí žádosti jsou i doklady o zaplacení ČLP a poplatku za vystavení krycích listů.

 

zadost_o_kryci_list.pdf

Automatický překladač

Důležitá upozornění

Upozornění pro zájemce o štěňata bobtailu‼️ Při výběru se ujistěte, že štěnata jsou z chovatelské stanice FCI. Existuje stále více organizací, které vydávají své "průkazy původu". Tyto PP však nejsou FCI a štěně z takového chovu je pro nás stejné jako bezpapírové. Příkladem jsou organizace UCI nebo INTERNATIONALER RASSEHUNDE VERBAND E.V. 
Národní a Mezinárodní VÝSTAVY PSŮ NA ROK 2021 ZDE 

 Zápisní řád Českomoravské kynologické unie - Novela zápisního řádu schválena P ČMKU 18.3.2021 s platností od 1.4.2021 – usn. 79/03/21

Omlouvám se za případné prodlevy umísťování příspěvků na náš web - problém s int.spojením. Děkuji za pochopení K.M.

Klubová inzerce

ŠTĚŇATA



OSTATNÍ



BOBTAIL V NOUZI