Zápis z členské schůze konané dne 31.11.2021 v Praze 2

Přítomno 26 členů + 1 host

 1. Zahájení řádné členské schůze bylo v 10.30. Předsedkyně klubu P. Márová přivítala přítomné a protože schůze nebyla usnášeníschopná, schůzi rozpustila a svolala náhradní členskou schůzi za 30 minut.
 2. V 11 hodin proběhlo zahájení náhradní členské schůze. Nejdříve bylo hlasováno o předsedovi zasedání. Bylo jednohlasně schváleno, že předsedkyní zasedání bude P. Márová a povede schůzi. Dalším bodem bylo hlasování o programu schůze, který byl jednohlasně schválen. Bod 12 byl vypuštěn, z důvodu trvalého zrušení členství E. Křemenákové na vlastní žádost.

Program:

 1. Zahájení
 2. Schválení programu schůze
 3. Zpráva předsedkyně klubu
 4. Zpráva jednatelky klubu
 5. Zpráva poradkyně chovu
 6. Zpráva pokladní klubu
 7. Zpráva propagační referentky
 8. Zpráva Kontrolní a revizní komise
 9. Schválení stanov, zápisního a kárného řádu BC
 10. Doplnění Kontrolní a revizní komise z důvodu úmrtí člena
 11. Změna klubových poplatků
 12. Návrh na vyloučení E. Křemenákové z řad členů klubu (bod vypuštěn)
 13. Diskuse
 1. Zpráva předsedkyně klubu P. Márové: ta zhodnotila činnost výboru od poslední členské schůze v roce 2019, kdy výbor klubu pracoval na novelizaci Stanov a Zápisního řádu a vypracoval Kárný řád dle doporučení KRKu. Seznámila všechny s bilancí uskutečněných akcí, poděkovala všem pracovníkům a sponzorům. Připomněla, že klubové akce nejsou jen povinností pro následné uchovnění, ale především akce společenské a sloužící k další reklamě již uchovněných jedinců a k přehlídce nových odchovů. Jsou velmi důležité i z pohledu propagace plemene. Dále zhodnotila WDS 2021 v Brně a poděkovala realizačnímu týmu, především MVDr. L. Širokému, předsedovi ČMKU, za organizaci a úspěch výstavy. Seznámila přítomné s plánem akcí na rok 2022.
 2. Zpráva jednatelky klubu: R. Kňákalová informovala o aktuálním počtu členů. BC má dnešním dnem 65 řádných členů, během roku 2020 se přihlásilo 6 nových členů a 10 členů klub opustilo. Letos se přihlásilo 9 členů a 6 odešlo. Jednatelka apelovala na chovatele, aby více získávali nové majitele svých odchovů pro naše plemeno a pro chov. V některých případech chovatelé ze svých vrhů nezískali pro klub nikoho z nových majitelů. Dále upozornila na povinnost zasílání hlášení majitelů štěňat se souhlasem GDPR (viz. ZŘ). Připomněla všem přítomným, že je nutné, aby hlásili všechny změny ohledně držení psa, změny adresy apod. (viz. ZŘ). Na závěr upozornila přítomné členy, že z organizačních důvodů, bude funkci jednatelky klubu od 1.11 2021 do 31.12 2021 vykonávat místopředsedkyně klubu K.Lobovská.
 3. Zpráva poradkyně chovu D. Horákové: celá zpráva viz. příloha
 4. Zpráva pokladní klubu D. Bohuslavové: seznámila přítomné o stavu hospodaření a o výší bankovního účtu a stavu pokladny (zpráva bude členům zaslána mailem).
 5. Zpráva propagační referentky: K. Morrison informovala přítomné o náplni své práce, starání se o web, fb, komunikaci s rozhodčími a klubovou reklamu. Připomněla všem stále probíhající fotosoutěž, která bude pokračovat i v roce 2022. V roce 2021 bylo vytištěno 100 kalendářů, které byly rozebrány a některé použity i jako ceny na SV v Brně. Připomněla všem, aby nezapomněli aktualizovat své reklamy chovných jedinců (výstavy, zdrav. vyšetření apod.) na webu a zasílali podklady na její adresu kdykoliv během roku.
 6. Zpráva Kontrolní a revizní komise: celá zpráva viz. příloha
 7. Dalším bodem bylo schválení normativů klubu. Do ŽŘ byl ještě doplněn do paragrafu 3. Podmínky pro zařazení do chovu, bod h), (viz ZŘ BC). Stanovy, Kárný řád a Zápisní řád byly jednohlasně schváleny podle návrhu. Nové normativy jsou okamžikem schválení v platnosti.
 8. Následovala volba třetího člena KRKu, do které byla navržena paní Lenka Kyzlinková. Jiný návrh nebyl. Volba byla veřejná a navržená kandidátka byla jednohlasně schválena. Po členské schůzi bude KRK zasedat a zvolí si ze svého středu předsedkyni.
 9. Byl podán výborem návrh na změnu klubových poplatků, a to z důvodů zdražování poštovních služeb a dalších provozních nákladů.

Návrh výboru:  

ČLP: 400 Kč (zůstává stejný)

zápisné pro nového člena: 200 Kč

Krycí listy: 400 Kč / nečlen 800 Kč

Expresní KL: 800 Kč / nečlen 1600 Kč

Export jedince: 300 Kč / nečlen 600 Kč. Termín zaplacení je 1 měsíc od data exportu.

Import jedince: 300 Kč, platí i při zápisu pro nového člena BC. Pro členy klubu je termín zaplacení 1. měsíc od zápisu do PK ČMKU.

Krycí poplatek za štěně narozené v ČR: 150 Kč / nečlen 300 Kč, v případě zahraničního krytí přebírá platbu za krycího psa chovatel. Splatné do 3 měsíců věku štěňat.

Uchovnění jedince: 1000 Kč / nečlen 2000 Kč

Smlouva s nečlenem: 2000 Kč

Všechny výše navržené poplatky byly schváleny jednohlasně.

 1. Bod programu vypuštěn
 2. Diskuse

-        M. Jarošová – dotaz na barvu oka v souvislosti s formulářem na uchovnění

-        P. Márová podala informaci - podle zákona na ochranu zvířat musí od února 2021 každý chovatel vyplňovat evidenční listy štěňat, musí je obdržet noví majitelé a chovatel uschovávat 3 roky (info na webu BC)

-        M. Hájková – pokusný vrh, předvedou se jen štěňata, která zůstanou v ČR, při exportu celého vrhu to bude výbor řešit individuálně.

Zapsala: Kateřina Lobovská

 

Zpráva poradce chovu za rok 2020 a 2021

Zpráva revizní komise za rok 2020 a 2021

Automatický překladač

Důležitá upozornění

Upozornění pro zájemce o štěňata bobtailu‼️ Při výběru se ujistěte, že štěnata jsou z chovatelské stanice FCI. Existuje stále více organizací, které vydávají své "průkazy původu". Tyto PP však nejsou FCI a štěně z takového chovu je pro nás stejné jako bezpapírové. Příkladem jsou organizace UCI nebo INTERNATIONALER RASSEHUNDE VERBAND E.V. 

Klubová inzerce

ŠTĚŇATAOSTATNÍBOBTAIL V NOUZI