2015kv wv

BOB COSMA SHIVA vom Goitzschesee                              výsledky/results+článek rozhodčí/Judge´s report+foto >>>

FOTO viz FOTOGALERIE: KV Valtice 2015

KLUBOVÁ VÝSTAVA OČIMA ROZHODČÍ

Bylo mi ctí posuzovat Českou Klubovou výstavu Bobtailů  12. září, která se konala v krásném prostředí Valtického zámku.

Díky malému dobře organizovanému výboru vše probíhalo hladce a veselá a uvolněná atmosféra kolem  kruhu udělala velmi příjemný den.

Zvláštní poděkování patří Petře Márové v čele tvrdě pracujícího výboru, také Karolině a Brianovi Morrisonovým za jejich laskavost a pozornost po výstavě, udělali náš pobyt v Praze (určitě jedno z nejkrásnějších měst na světě) speciální. Děkuji také Evě Vávrové vynikající překladatelce.

Až na jednu nebo dvě výjimky jsem shledala psy celkově dobré kvality, dobré stavby těla, s dobrým exteriérem a dobře předvedené, zastřižení srsti a použití kosmetických výrobků bylo minimální a dalo vyniknout přirozenému vzhledu, jaký by bobtail měl mít. Pohyb jsem shledala v některých třídách poněkud nevyrovnaný, možná způsobený dlouhou jízdou autem, kterou někteří psi absolvovali předchozího dne, všimla jsem si velkého zlepšení v neděli.

Byla jsem velmi potěšená všemi vítězi jednotlivých tříd - - štěňata pouze čtyřměsíční obě vypadala, že mají potenciál, impozantní pes ve třídě mladých Royal Croft High N Mighty a fena třídy mladých Macoes Anastasia jsem si jistá, že mají velmi slibnou budoucnost. Fena mezitřídy Silva Smithfield Bear – pes otevřené třídy Enchant Elias Sheepshadow a fena otevřené třídy Carolan Bambini di Praga vše super psi pro chov, dobré stavby těla a dobře předvedení.

Můj celkový vítěz BOB Cosma Shiva vom Goitzchesee a BOS Zottels Devil Wears Prada jsem si jistá, by mohli konkurovat nejlepším na světě a poctit rozhodčí.

Děkuji vám všem vystavovatelům za přivezení vašich krásných psů a přijetí mého posouzení ve sportovním duchu.

Pat Bradley (Hibray)

 

JUDGE’S REPORT

An honour to judge the Czech Republic Bobtail Club Show on September 12th held at beautiful venue at Valtice Castle.

The small well organized committee had everything running smoothly and a very happy and relaxed atmosphere round the ring made for a most enjoyable day.

A special thank you to Petra Márová heading the hard working committee also to Karolina and Brian Morrison for their kindness and consideration after the show and making our stay in Prague (surely one of the most beautiful cities in the world) extra special. Thank you also to Eva Vávrová the excellent translator.

With one or two exceptions I found the dogs of good quality overall sound with good conformation well presented with scissoring and the use of products kept to a minimum making for the more natural look a bobtail should have. Movement I found a bit erratic in some classes possibly due to the long car journey some had had the previous day as I did notice a big improvement on the Sunday.

I was very pleased with all my class winners - puppies only four months both looked to have potential, impressive Junior Dog Royal Croft High N Mighty and the Junior Bitch Macoes Anastasia I’m sure have a very promising future. The Middle Class Bitch Silva Smithfield Bear - Open Class Dog Enchant Elias Sheepshadow and Open Class Bitch Carolan Bambini di Praga all super dogs to breed standard sound and well presented.

My overall BOB winner Cosma Shiva vom Goitzchesee and the BOS Zottels Devil Wears Prada could I’m sure trouble the best in world and an honour to judge.

Thank you to all exhibitors for bringing your beautiful dogs and accepting my decisions in a sporting manner.

Pat Bradley (Hibray)

 

Klubová výstava – Pat Bradley

Psi – Male

Třída štěňat - Baby Class

  VN1/VP1, Nejl.štěně/Best Baby                            IGLOO Pogońska Perla           

Otec:          Soft Motion´s Catch of The County                            Matka:   Kasjopeja Andromeda Millanion

                          Chovatel:  Anna Zalewska                                            Majitel:  Martin Smolík

N2/P2                                                                         ERNIE vom Goitzschesee                   

­­­Otec:          Shaggy blue Bob´s Here is George                            Matka:   Anastacia vom Goitzschesee

                            Chovatel:  Beate Schulz + Rene Schulz-Lorenz                    Majitel:  Beate Schulz

Třída mladých – Junior Class

V1/EX1, CAJC                                                          Royal Croft HIGH´N MIGHTY              

Otec:          Greystoke´s Ewe Rock my World                              Matka:   Reata´s Lara Croft

                            Chovatel:  Ivan Seizovič                                               Majitel:  Eleonóra Jamborová

V2/EX2                                                                        LEONIDAS LEO Millanion                   

Otec:          Mellowdee Man in the Mirror                                      Matka:   Kalliroe Blue Millanion

                            Chovatel:  Anna Pulikowska - Klimonda                             Majitel:  Barbara Blach

Mezitřída - Middle Class

V1/EX1,CAC,Klub.vítěz/Club Winner,BOS        ZOTTELS DEVIL WEARS PRADA    

­­­  Otec:          Eldorado aus dem Elbe-Urstromtal                             Matka:   Zottels Quintessence

                            Chovatel:  Christina Bailey                                             Majitel:  Danuše Horáková

V2/EX2, R.CAC                                                         PAMPALINI Modrý kaňon                   

Otec:          Argovian In Love with Ambasstown                           Matka:   Oda May Modrý kaňon

                            Chovatel:  Petra Márová                                               Majitel:  Alexandra Moslerová

VD3/VG3                                                                  PIEROT Modrý kaňon              

Otec:          Argovian In Love with Ambasstown                           Matka:   Oda May Modrý kaňon

                            Chovatel:  Petra Márová                                               Majitel:  Eva Kijonková

  ABS.                                                                          PERCIVAL Modrý kaňon                    

Otec:          Argovian In Love with Ambasstown                           Matka:   Oda May Modrý kaňon

                            Chovatel:  Petra Márová                                               Majitel:  Petra Márová + Jaroslav Lameš                    

Třída otevřená - Open Class

V1/EX1, CAC                                                            ENCHANT ELIAS SHEEPSHADOW

­­­Otec:          Manrose Plaisir D´Amour                                            Matka:   Enchant X-Piece of Luck

                            Chovatel:  Eleonore Singer                                            Majitel:  Juliana Benešová

V2/EX2, R.CAC                                                        ENZO FERRARI Bambini di Praga   

Otec:          Hotnspicy aus dem Elbe-Urstromtal                           Matka:   Zottels Once Upon a Time

                            Chovatel:  Blanka Roudnická                                         Majitel:  Martina Matuščinová

V3/EX3                                                                       TOBIAS von Auenwiesen                   

Otec:          Rasputin von den Blue Zottel´s                                 Matka:   Venivici Kylie Minoque

                            Chovatel:  Anett Mecklenburg                                        Majitel:  Michal Fišer

VD4/VG4                                                                    EVERGREEN Bambini di Praga                   

Otec:          Hotnspicy aus dem Elbe-Urstromtal                           Matka:   Zottels Once Upon a Time

                            Chovatel:  Blanka Roudnická                                         Majitel:  JUDr. Josef Juras

VD/VG                                                                        AL CAPONE JUNIOR Futrzak            

Otec:          Zeppeline Al Capone                                                 Matka:   Wuzetka Kudlaty Tramp

                            Chovatel:  Ewa Wiktorowska                                         Majitel:  A.Kwiatkowska + K.Rostworowska 

VD/VG                                                                        DAIDALOS Bambini di Praga             

Otec:          Silvery Bear Göd Wide Boy                                       Matka:   Zottels Once Upon a Time

                            Chovatel:  Blanka Roudnická                                         Majitel:  Jan Antl

VD/VG                                                                         ESPRIT Bambini di Praga                  

Otec:          Hotnspicy aus dem Elbe-Urstromtal                           Matka:   Zottels Once Upon a Time

                            Chovatel:  Blanka Roudnická                                         Majitel:  Jiří + Jiřina Královi

Třída veteránů - Veteran Class

V1/EX1, Nejlepší veterán/BOV                            ICh. Shaggy blue Bob´s Here is George    

Otec:          Snowdone Straight Talk´N At Bugaboo     Matka:       Shaggy blue Bob´s Chart Breaker

                            Chovatel:  Andrea + Gerald Semmelroth                             Majitel:  Beate Schulz

Feny - Female

Třída štěňat - Baby Class

VN1/VP1                                                                   ILLY Pogońska Perla               

Otec:          Soft Motion´s Catch of The County                            Matka:   Kasjopeja Andromeda Millanion

                            Chovatel:  Anna Zalewska                                            Majitel:  Lucie Beneková

ABS.                                                                           Pennylane ARETHA FRANKLIN       

    Otec:          Pole-Position´s Quax                                                  Matka:   Zottels Xtravagance

                            Chovatel:  Barbara Müller                                              Majitel:  Petra Márová

Třída mladých - Junior Class

V1/EX1,CAJC,Nejl.Junior/Best Junior              Macoes ANASTASIA                

   Otec:          Kassenknüller a.d.Elbe-Urstromtal                             Matka:   Aryakas Nephelee

                            Chovatel:  Dorota Bodzioch                                           Majitel:  K. Rostworowska + A. Jaśkiewicz

V2/EX2                                                                       ANGEL Chlupatý méďa                       

   Otec:         Hotnspicy aus dem Elbe-Urstromtal                           Matka:   Gema z Dobříšské trati 

                            Chovatel:  Jana Aková                                                 Majitel:  Jitka Lacigová

VD3/VG3                                                                   TAMISZA Shaggy Team                      

    Otec:         Soft Motion´s Catch of The County                            Matka:   Wygrana Kudlaty Tramp

                            Chovatel:  Boźena Marek                                              Majitel:  Táňa Maňasová

ABS.            NOCNA IGRASZKA Bobicowo                  

   Otec:          Hotnspicy aus dem Elbe-Urstromtal                           Matka:   Yvonne Kudlaty Tramp

                            Chovatel:  Katarzyna Wittich                                          Majitel:  Marie Müllerová

Mezitřída - Middle Class 

V1/EX1, CAC                                                             SILVA Smithfield Bear              

   Otec:          Soft Motion´s Catch of The County                            Matka:   Belgravia

                            Chovatel:  Khrabatyn O.V.                                             Majitel:  ing. Jiří Barhoň

V2/EX2, R.CAC                                                         PETRONELLA Modrý kaňon             

Otec:          Argovian In Love with Ambasstown                           Matka:   Oda May Modrý kaňon

                            Chovatel:  Petra Márová                                               Majitel:  Karolina Morrison

VD3/VG3                                                                    AIMEE Hluboká n. Vltavou                 

   Otec:          Hotnspicy aus dem Elbe-Urstromtal                           Matka:   Adelaide Bears of Love

                            Chovatel:  Zbyněk Bursík                                              Majitel:  Hana Drkošová

VD4/VG4                                                                   PORSCHA Modrý kaňon                     

  Otec:          Argovian In Love with Ambasstown                           Matka:   Oda May Modrý kaňon

                            Chovatel:  Petra Márová                                               Majitel:  Blanka Vošmiková

Třída otevřená - Open Class

V1/EX1, CAC                                                             CAROLAN Bambini di Praga             

  Otec:          Zottels My Name is Bond                                           Matka:   Arizona aus dem Rotmaintal

                            Chovatel:  Blanka Roudnická                                         Majitel:  ing. Marcela Jarošová

V2/EX2                                                                       AMBROZJA Futrzak                 

Otec:          Zeppeline Al Capone                                                 Matka:   Wuzetka Kudlaty Tramp

                            Chovatel:  Ewa Wiktorowska                                         Majitel:  Ewa Wiktorowska

V3/EX3                                                                       ODYSSEA Modrý kaňon                     

Otec:          Aryakas Hercules                                                      Matka:   Matylda Kudlaty Tramp

                            Chovatel:  Petra Márová                                               Majitel:  Simona Fejfarová

Třída vítězů - Winner Class

V1/EX1, CAC, Nejl.fena/Best Bitch, BOB         COSMA SHIVA vom Goitzschesee   

Otec:          Shaggy blue Bob´s Here is George                        Matka:              Anastacia vom Goitzschesee

                            Chovatel:  Beate Schulz + Rene Schulz-Lorenz                    Majitel:  Beate Schulz

V2/EX2, R.CAC, Klub.vítěz/Club Winner          ZOTTELS ONCE UPON A TIME                    

Otec:          Aryakas Callipous                                                      Matka:   Zottels Encore

                            Chovatel:  Christina Bailey                                             Majitel:  Blanka Roudnická + Danuše Horáková

 

Automatický překladač

Důležitá upozornění

Upozornění pro zájemce o štěňata bobtailu‼️ Při výběru se ujistěte, že štěnata jsou z chovatelské stanice FCI. Existuje stále více organizací, které vydávají své "průkazy původu". Tyto PP však nejsou FCI a štěně z takového chovu je pro nás stejné jako bezpapírové. Příkladem jsou organizace UCI nebo INTERNATIONALER RASSEHUNDE VERBAND E.V. 

Klubová inzerce

ŠTĚŇATAOSTATNÍBOBTAIL V NOUZI